KLJUČNA RIJEČ: književni jezik

Лексички слојеви у језику сердара и гувернадура Радоњића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Analogije i dijalektički razvoj u osnovama novijih disciplina u okvirima opšte lingvistike

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Vukova jezička reforma u Crnoj Gori i Njegošev jezik u Vukovu modelu književnog jezika

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Vukovski model književnog jezika i Njegošev jezik u svjetlu Belićevog teorijskog pojma „jezičko osjećanje” (dijahronijski i sinhronijski elementi: unutarjezički i vanjezički aspekti)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top