KLJUČNA RIJEČ: književni jezik

Analogije i dijalektički razvoj u osnovama novijih disciplina u okvirima opšte lingvistike

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Vukova jezička reforma u Crnoj Gori i Njegošev jezik u Vukovu modelu književnog jezika

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Vukovski model književnog jezika i Njegošev jezik u svjetlu Belićevog teorijskog pojma „jezičko osjećanje” (dijahronijski i sinhronijski elementi: unutarjezički i vanjezički aspekti)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top