KLJUČNA RIJEČ: standardizacija

JEZIK, STANDARDIZACIJA, STANDARDNOJEZIČKA KULTURA I JEZIČKA POLITIKA I PLANIRANJE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Vukova jezička reforma u Crnoj Gori i Njegošev jezik u Vukovu modelu književnog jezika

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top