Lalićevi susreti

Встречи в честь Лалича
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
12. 12. 2006.
Broj knjige u ediciji:
85
Broj knjige u odjeljenju:
27
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
212
ISBN:
978-86-7215-202-9
COBISS.CG-ID:
12438288
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/dq0q
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ
 2. Слободан Калезић: УВОДНА РИЈЕЧ
 3. Василије Калезић: О МЕЂУРАТНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ (РАЗГОВОРИ И ВИЂЕЊА)
 4. Вук Крњевић: ВАРИЈАЦИЈЕ О ЛАЛИЋЕВОМ САМОИСПИТИВАЊУ
 5. Живко Ђурковић: РЕЦИДИВИ ПЛЕМЕНСКОГ У „РАТНОЈ СРЕЋИ” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 6. Жарко Ђуровић: ДЕХУМАНИЗАЦИЈА ИДЕАЛА У РОМАНУ „ОДЛУЧАН ЧОВЈЕК”
 7. Стојан Ђорђић: УМЕТНИЧКО ТРАНСПОНОВАЊЕ ЕПСКЕ ТЕМЕ У РОМАНУ „ХАЈКА” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 8. Крсто Пижурица: ДВА АУТЕНТИЧНА ЛИКА ВАСОЈЕВИЋКОГ ПРОСТОРА У ПРОЗИ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 9. Лидија Томић: СЛИКА СВИЈЕТА У РОМАНУ „ТАМАРА” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 10. Божена Јелушић: ВЕРЗИЈЕ „ХАЈКЕ” И ЛАЛИЋЕВА ПОЕТИКА МИТОЛОГИЗОВАЊА
 11. Вук Церовић: РОМАН УСПОРЕНЕ РАДЊЕ
 12. Тодор Живаљевић-Велички: СИМБОЛИЧНИ СВИЈЕТ ЛАЛИЋЕВЕ „ЛЕЛЕЈСКЕ ГОРЕ”
 13. Рајко Церовић: ЛАЛИЋЕВЕ СИНТЕЗЕ ИСТОРИЈСКОГ УДЕСА ЦРНОГОРСКОГ ЧОВЈЕКА, ЊЕГОВОГ МЕНТАЛИТЕТА И ПОГЛЕДА НА СВИЈЕТ
 14. Татјана Бечановић: КОМПОЗИЦИОНИ ПРИНЦИПИ ЛАЛИЋЕВЕ „ХАЈКЕ”
 15. Благота Мркаић: УТИЦАЈ УСМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА НА НЕКА ЛАЛИЋЕВА ДЈЕЛА
 16. Рајка Глушица: СИМБОЛИКА ТОПОНИМА У „ЛЕЛЕЈСКОЈ ГОРИ”
 17. Ненад Вуковић: СИМБОЛИКА ЛАЛИЋЕВА ОНОМАСТИКОНА У „ЛЕЛЕЈСКОЈ ГОРИ”
 18. Драга Бојовић: О НЕКИМ АСПЕКТИМА КОНГРУЕНЦИЈЕ У ЈЕЗИКУ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 19. Срђан Вукадиновић: ИНСЦЕНАЦИЈЕ ДЈЕЛА МИХАИЛА ЛАЛИЋА НА ЦРНОГОРСКИМ ПОЗОРНИЦАМА