Pavle Rovinski i Crna Gora

PAVEL ROVINSKY AND MONTENEGRO
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
13. 12. 2006.
Broj knjige u ediciji:
99
Broj knjige u odjeljenju:
39
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
ISBN:
978-86-7215-224-1
COBISS.CG-ID:
14246416
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/0w35
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: РИЈЕЧ НА ОТВАРАЊУ НАУЧНОГ СКУПА „ПАВЛЕ РОВИНСКИ И ЦРНА ГОРА”
 2. Петар Влаховић: ЕТНОЛОГИЈА ЦРНЕ ГОРЕ У ДЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 3. Душан Мартиновић: П. А. РОВИНСКИ У СВЈЕТЛУ ПРОУЧАВАЊА ЦРНОГОРСКИХ АУТОРА
 4. Мирослав Лукетић: РОВИНСКИ У ЈЕДНОМ ИНТИМНОМ ИСКАЗУ
 5. Чедомир Лучић: КРИТИЧКО-ИСТОРИЈСКА ПОУЗДАНОСТ ДЈЕЛА РОВИНСКОГ О ЦРНОЈ ГОРИ
 6. Срђан Вукадиновић: ДРУШТВЕНО-СТРУКТУРНИ ФЕНОМЕНИ ЦРНОГОРСКОГ РЕАЛИТЕТА У ДЈЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 7. Милева Филиповић: СИМБОЛИЧКИ КАПИТАЛ ЦРНОГОРАЦА
 8. Слободан Касалица: ПАВЕЛ АПОЛОНОВИЧ РОВИНСКИ И ЊЕГОВА РЕГИОНАЛНО-ГЕОГРАФСКА ПРОУЧАВАЊА ЦРНЕ ГОРЕ
 9. Радован Бакић: ПРИРОДА И ЉУДИ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА У ДЈЕЛУ РОВИНСКОГ
 10. Марија Михаличек: КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ У ДЈЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 11. Драгана Радојичић: КУЛТУРА ИСХРАНЕ У ДЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ
 12. Луција Ђурашковић: ОБЛИЦИ ВЈЕРОВАЊА И ОДНОС ПРЕМА БОЛЕСТИ КОД ЦРНОГОРАЦА У СХВАТАЊИМА П. А. РОВИНСКОГ
 13. Горан Чукић: „БОЛЕШЧИНА” НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ПРОКЛЕТИЈСКЕ ПОДГОРИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 14. Марија Црнић-Пејовић: ПОСМРТНИ ОБИЧАЈИ У ДЈЕЛУ ПАВЛА А. РОВИНСКОГ И САВРЕМЕНЕ НОВИНСКЕ ЧИТУЉЕ
 15. Драгиња Кујовић: КРСНО ИМЕ У ДЈЕЛУ ПАВЛА АПОЛОНОВИЧА РОВИНСКОГ
 16. Драгана Лалошевић: ЖЕНА У ЦРНОГОРСКОЈ ПОРОДИЦИ
 17. Драго Ћупић: КАКО ЈЕ РОВИНСКИ ИЗУЧАВАО ЈЕЗИК ЦРНОГОРАЦА
 18. Милош М. Старовлах: ЦРНОГОРСКЕ ШКОЛЕ У ДЈЕЛУ ПАВЛА РОВИНСКОГ