Zbornik radova posvećen akademiku Zariji M. Bešiću

Collection of Works dedicated to the Academician Zarija M. Bešić
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
390
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/zfd7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. БИО-БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА ЗАРИЈЕ БЕШИЋА
 2. Петар Стевановић: ПАЛЕОНТОЛОШКО-СТРАТИГРАФСКЕ ПРИНОВЕ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ
 3. Милан Херак: ТРИЈАС ДИНАРИДА НА ПРИЈЕЛАЗУ ИЗМЕЂУ ХЕРЦИНСКЕ И АЛПИНСКЕ ОРГОНЕЗЕ
 4. Никола Пантић: О ЗНАЧАЈУ ПРОУЧАВАЊА СТАРИЈЕ МИОЦЕНСКЕ ФЛОРЕ ИВАНГРАДА
 5. Зоран Максимовић: МИКРОЕЛЕМЕНТИ У ЈУРСКИМ БОКСИТИМА ЦРНЕ ГОРЕ И ЊИХОВ ГЕНЕТСКИ ЗНАЧАЈ
 6. Rajko Pavlovec: LUTECIJSKE NUMULITINE Z OTOKA PAGA IN MILETIĆEV PRI ZADRU
 7. Надежда Крстић: ОСТРАКОДИ ИЗ НЕОГЕНА РАБИТЉА И ОТИЛОВИЋА (ПЉЕВЉА)
 8. С. Пантић-Продановић, Б. Радошевић: МИКРОПАЛЕОНТОЛОШКЕ И СЕДИМЕНТОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТУБА ГОРЊЕГ ПЕРМА И ДОЊЕГ ТРИЈАСА У НИКШИЋКОЈ ЖУПИ (ЦРНА ГОРА, ЈУГОСЛАВИЈА)
 9. Милош Зеремски: УНАКРСНИ ПОЛОЖАЈ РЕЧНИХ КОРИТА КАО ПОСЛЕДИЦА САВРЕМЕНЕ ТЕКТОНИКЕ (Са примером из Старе Рашке)
 10. Миомир Коматина: ЗНАЧАЈ ПОЗНАВАЊА ГЕОЛОГИЈЕ ЈЕДНЕ ОБЛАСТИ У ПРОЦЕСУ ПРОУЧАВАЊА ХИДРОГЕОЛОШКИХ ОДЛИКА
 11. Милена Михајловић-Павловић: НАЛАЗ ОДВИЈЕНОГ АМОНИТА ANISOCERAS SPEC. НА ТУПИЖНИЦИ (Ист. Србија)
 12. Добра Веселиновић: СПРУДНИ И СУБСПРУДНИ СЕДИМЕНТИ ГОРЊЕ ЈУРЕ КАРПАТОБАЛКАНИДА И ДИНАРИДА
 13. Борис Сикошек: СЕИЗМОТЕКТОНСКИ СКЛОП И СЕЗМОГЕНА ПОДРУЧЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ
 14. Ј. Памић, B. Марци, Г. Сијарић и М. Студен-Шибеник: ДИЈАБАЗ-ДОЛЕРИТИ, БАЗАЛТИ И МЕТАБАЗАЛТИ ИЗ ОФИОЛИТСКОГ КОМПЛЕКСА ОКОЛИНЕ МАГЛАЈА У БОСНИ (Југославија)
 15. Душан Драговић: ДИСТРИБУЦИЈА МИКРО И МАКРЕОЕЛЕМЕНАТА У ЛЕЖИШТИМА БОКСИТА ЦРНЕ ГОРЕ ЗАВИСНО ОД ЊИХОВЕ ГРАЂЕ
 16. Бранислав Ђерковић: ГЕНЕЗА И ХЕМИЗАМ ВИСОКОАЛКАЛНИХ ВОДА СВИЈЕТА
 17. Вељко Омаљев: НОВИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ У ГЕОХЕМИЈИ
 18. Вуксан Кецојевић, Војислав Вуковић: АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ИСТРАЖИВАЊА И ГЕОЛОШКО-ЕКОНОМСКЕ ОЦЈЕНЕ БИЈЕЛИХ БОКСИТА У ЦРНОЈ ГОРИ
 19. Милован Младеновић: ПРИМЕНА РАДИОМЕТРИЈСКОГ КАРОТАЖА ПРИ ИСТРАЖИВАЊУ ЛЕЖИШТА БОКСИТА
 20. В. Вујановић, М. Теофиловић: ДИСТРИБАЦИЈА И КОНЦЕНТРАЦИЈА ТИТАНА У МЕТАМОРФНИМ И МАГМАТСКИМ СТЕНАМА ОКОЛИНЕ БОСИЉГРАДА
 21. Предраг Вујисић: ЛИТОФАЦИЈЕ МЕЗОЗОЈСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ КАРБОНАТНИХ ФОРМАЦИЈА БУДВАНСКЕ ЗОНЕ И ВИСОКОГ КРША ПРИОБАЛНОГ ДЕЛА ЦРНЕ ГОРЕ
 22. Војислав Томић: ВОДОПРОПУСНОСТ СТЕНА СА ПУКОТИНСКОМ CTPУKTУРОМ ПОРОЗНОСТИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ДУБИНЕ
 23. Ј. Обрадовић, Б. Мирковић, М. Мирковић, Ш. Горичан, П. Вујисић: СИЛИЦИЈСКЕ СТЕНЕ ИЗ МЕЗОЗОЈСКОГ КАРБОНАТНОГ КОМПЛЕКСА ЗОНЕ БУДВА (ЦРНА ГОРА)
 24. Бранислав Ђерковић, Павле Бан: ЉЕКОВИТИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ УЛЦИЊА
 25. Сафет Чичић, Јагош Топаловић: ГЕОЛОШКО-РУДАРСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАМСКЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ БОКСИТА У НЕКИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЛЕЖИШТИМА
 26. Петар Стевановић: ОСВРТ НА ДЕЛО „ГЕОЛОГИЈА ЦРНЕ ГОРЕ” ЗАРИЈЕ БЕШИЋА
 27. Андрија Павић: САРАДЊА СА БЕШИЋЕМ НА CTPУЧHOM ПОСЛУ