KEY WORD: dialect

Статус модалне имперфекатско-инфинитивне конструкције хтјети + инфинитив у црногорским говорима

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Два Петра Петровића и Вуков модел књижевног језика

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Jezersko-šaranski govor prema govorima u okruženju i prema Vukovom jeziku

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top