KEY WORD: Jezera

Дурмиторски говори међу говорима у окружењу и у Вукову моделу књижевног језика

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Нека прозодијска одступања језерско-шаранског говора од Вук-Даничићевог акценатског система

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Jezersko-šaranski govor prema govorima u okruženju i prema Vukovom jeziku

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top