KEY WORD: city

Globalizacija i promjene u gradu — osvrt na postsocijalistički grad

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Realizam i grad: ironična i nostalgična urbanost savremenog anglofonog romana

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top