Globalizam naspram nacionalizma

Knjiga II

Globalism versus Nationalism
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Volume II
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Međunarodna konferencija
Datum održavanja:
2–3. 11. 2017.
Broj knjige u ediciji:
146
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
200
ISBN:
978-86-7215-429-0
COBISS.CG-ID:
36055824
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/vb8i
Scroll to Top