KEY WORD: Human Capital

Obrazovanje i privredni razvoj Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Ljudski kapital i konkurentnost Crne Gore u eri kompetitivnosti

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Demografski problemi i njihove implikacije — kvalitet ljudskog činioca u razvoju

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Ljudski i društveni kapital u nacionalnoj strategiji održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Welfare State in Europe as a Response to Nationalism and Populism

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top