Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 10/1996

Proceeding of the Department of Social Sciences, 10/1996
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
10
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
ISSN:
0350–5472
COBISS.CG-ID:
678925
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 10/1996, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1996.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/h1xx
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

I дио

 1. Бранислав Шошкић: ОСНОВНА ОПРЕДЈЕЉЕЊА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НАКОН САНКЦИЈА
 2. Чедомир Попов: ПОЛИТИЧКИ ТОКОВИ И ИСХОДИ ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА
 3. Богумил Храбак: БОЈАНА КАО ИЗВОЗНО ПОДРУЧЈЕ (XVI-XVIII ВЕК)
 4. Петар Влаховић: ЕТНОЛОШКО ПРОУЧАВАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 5. Драган К. Вукчевић: ПОЈАМ ПРАВА У РУСКОЈ (СОВЈЕТСКОЈ) ТЕОРИЈИ ПРАВА
 6. Миомир Дашић: ФИЛОЗОФСКА СИНТЕЗА САВРЕМЕНЕ ИСГОРИЈЕ СОЦИЈАЛИЗМА
 7. Владо Стругар: КЊИГА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИЈСКОГ ПРОМИШЉАЊА О СОЦИЈАЛИЗМУ

II дио — Округли сто: ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У СВИЈЕТЛУ НОРМАТИВНИХ РЈЕШЕЊА И ПРЕДЛОГА

 1. Павле Богетић: ТЕЗЕ О ТРАНЗИЦИЈИ ПРИВРЕДЕ И ТРАНСФОРМАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА
 2. Мијат Шуковић: КОНЦЕПЦИЈА ЗАКОНА — АДМИНИСТРАТИВНА, А НЕ ТРЖИШНА ПРИВРЕДА
 3. Бранислав Шошкић: ДОСАДАШЊИ И ДАЉИ КОРАЦИ У ПРОЦЕСУ СВОЈИНСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ НАШЕ ПРИВРЕДЕ
 4. Божо Михаиловић: ТРАНСФОРМАЦИЈА — НЕМИНОВНОСТ И НЕКА РЈЕШЕЊА
 5. Милица Костић: ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 6. Анђелко С. Лојпур: КРАТАК ОСВРТ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕКСТ ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА
 7. Слободан Вукићевић: ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЈА ПОЈМА ПРЕДУЗЕЋА; РАДА КАО СВОЈИНЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА — дискусија
 8. Момир Драгашевић: СВОЈИНСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ И ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ
 9. Божо Ковач: ВЛАСНИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА И НОРМАТИВНИ СИСТЕМ