Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 21/2012

Naslov knjige na stranom jeziku:
PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 21/2012
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
442
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/asip
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 21/2012, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 21, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Scroll to Top