Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 20/2014

Naslov knjige na stranom jeziku:
Proceedings of the Section of Natural Sciences, 20/2014
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
230
ISSN:
0350-5464
COBISS.CG-ID:
0678669
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/bq6q
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 20/2014, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Scroll to Top