Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 13/2000

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 13/2000
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
300
ISSN:
0350-5464
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 13/2000, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 13, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2000.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/o7c0
Scroll to Top