Danilo Kiš. Eighty Years from His Birth (1935–2015)

Danilo Kiš. Osamdeset godina od rođenja (1935–2015)
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
15–16. 10. 2015.
Book number in Edition:
139
Book number in Department:
7
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
344
ISBN:
978-86-7215-386-6
COBISS.CG-ID:
31697168
Short link to the book:
http://canupub.me/50ku
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Ненад Вуковић: Поздравна ријеч
 2. Јован Делић: Данило Киш и Антоан де Сент-Егзипери
 3. Соња Томовић-Шундић: Кишова естетика и поетика
 4. Тонко Мароевић: Између Борхеса и Штајнера
 5. Радомир В. Ивановић: Естетичка, поетичка и критичка опредељења Данила Киша
 6. Душан Ичевић: Киш о национализму
 7. Јасмина Ахметагић: Киш као критичар: „Смрт господина Голуже”
 8. Лидија Томић: „Гробница за Бориса Давидовича” и „Енциклопедија мртвих” — цјелина и(ли) дјелови велике приче?
 9. Мирјана Бечејски: Есејизација као интегративни процес у књижевном делу Данила Киша
 10. Весна Вукићевић-Јанковић: Поетички маневри у „Eнциклопедији мртвих”
 11. Димитрије Поповић: Данило Киш — читање слике
 12. Јелена Башановић-Чечовић: Понављање као стилско-језичка категорија у језику Данила Киша
 13. Данијела Радојевић: О синтаксичким фигурама додавања и њиховој стилској маркираности у језику Данила Киша
 14. Софија Калезић-Ђуричковић: Поетичка начела Данила Киша
 15. Андријана Николић: Незадовољан собом писао да би преживио
 16. Наташа Јововић: Поступци експресивне синтаксе у Кишовом роману „Пешчаник”
 17. Милун Лутовац: Анатомија једне књижевне хајке
 18. Ненад Вуковић: Анатомија љепоте ријечи
 19. Предраг Барјактаровић: Селективна библиографија Данила Киша