Danilo Kiš. Osamdeset godina od rođenja (1935–2015)

Danilo Kiš. Eighty Years from His Birth (1935–2015)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
15–16. 10. 2015.
Broj knjige u ediciji:
139
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
344
ISBN:
978-86-7215-386-6
COBISS.CG-ID:
31697168
Bibliografska jedinica:

Danilo Kiš. Osamdeset godina od rođenja (1935–2015), Zbornici radova sa naučnih skupova, 139, Odjeljenje humanističkih nauka, 7, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/50ku
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Ненад Вуковић: Поздравна ријеч
 2. Јован Делић: Данило Киш и Антоан де Сент-Егзипери
 3. Соња Томовић-Шундић: Кишова естетика и поетика
 4. Тонко Мароевић: Између Борхеса и Штајнера
 5. Радомир В. Ивановић: Естетичка, поетичка и критичка опредељења Данила Киша
 6. Душан Ичевић: Киш о национализму
 7. Јасмина Ахметагић: Киш као критичар: „Смрт господина Голуже”
 8. Лидија Томић: „Гробница за Бориса Давидовича” и „Енциклопедија мртвих” — цјелина и(ли) дјелови велике приче?
 9. Мирјана Бечејски: Есејизација као интегративни процес у књижевном делу Данила Киша
 10. Весна Вукићевић-Јанковић: Поетички маневри у „Eнциклопедији мртвих”
 11. Димитрије Поповић: Данило Киш — читање слике
 12. Јелена Башановић-Чечовић: Понављање као стилско-језичка категорија у језику Данила Киша
 13. Данијела Радојевић: О синтаксичким фигурама додавања и њиховој стилској маркираности у језику Данила Киша
 14. Софија Калезић-Ђуричковић: Поетичка начела Данила Киша
 15. Андријана Николић: Незадовољан собом писао да би преживио
 16. Наташа Јововић: Поступци експресивне синтаксе у Кишовом роману „Пешчаник”
 17. Милун Лутовац: Анатомија једне књижевне хајке
 18. Ненад Вуковић: Анатомија љепоте ријечи
 19. Предраг Барјактаровић: Селективна библиографија Данила Киша