PROBLEMS OF THE SELF-MANAGING ECONOMIC SYSTEM, 1

UPON THE 30-th ANNIVERSARY OF SELF-MANAGEMENT IN YUGOSLAVIA

Problemi samoupravnog privrednog sistema, 1
Original title:
Subtitle in original language:
Povodom 30-godišnjice samoupravljanja u Jugoslaviji
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
17–19. 09. 1980.
Book number in Edition:
8
Book number in Department:
4
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
562
Short link to the book:
http://canupub.me/zmm6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Predgovor

UVODNI REFERAT

 1. Branislav Šoškić: Istorijska specifičnost i problemi samoupravnog privrednog sistema

PRVI DEO: TEORIJSKE OSNOVE I RAZVOJ SAMOUPRAVNOG SISTEMA

 1. Zoran Pjanić: О važnosti jugoslovenske teorije i prakse za savremena shvatanja socijalističke privrede
 2. Ivan Maksimović: Valorizacija društvenog karaktera sredstava i njen značaj za sticanje i raspodelu dohotka u samoupravnom sistemu privređivanja
 3. Marijan Hanžeković: Prelomne točke u razvoju samoupravljanja u privredi Jugoslavije
 4. Branko Horvat: Radničko samoupravljanje — principi organizacije
 5. Božidar Gluščević: Suvremeni teoretski problemi privrednog sistema SFR Jugoslavije
 6. Jovan Stojanovski: Podruštvljavanje robne privrede u samoupravnom društvu
 7. Dušan Vučeković: Snaga i slabost samoupravnih produkcionih odnosa
 8. Bogdan Ćosić: О karakteru društvenih sredstava reprodukcije i odnosu općih i pojedinačnih interesa u samoupravnom socijalizmu (o politekonomskim osnovama našeg privrednog sistema)
 9. Dušan Penezić, Božidar Stavrić: Komplementarnost planiranja i tržišta kao specifičnost jugoslovenskog privrednog sistema
 10. Ivan Stojanović: Tržište i cene kao faktor funkcionisanja i razvoja udruženog rada
 11. Bogdan Ilić: Samoupravljanje kao put izgradnje Marksove „Slobodne asocijacije” proizvođača
 12. Danilo Ž. Marković: Samoupravni privredni sistem i humanizacija rada
 13. Jaroslav Vanek: Jugoslavija kao predhodnik globalnog društva
 14. Н. W. de Jong: Radnička participacija i radnička kontrola u Zapadnoj Evropi — Istorija, pravci, modeli, problemi i perspektive
 15. Fred Singlton: Poređenje koncepcija industrijske demokratije: jugoslovensko i britansko iskustvo
 16. Majkl Kejzer: Uticaj jugoslovenskog ekonomskog samoupravljanja na ostale balkanske države posle II svetskog rata
 17. Sorika Sava: Radničko samoupravljanje u Rumuniji. Koncepcija i primena
 18. Lazar R. Pejić: Razvitak jugoslovenske ekonomske misli о samoupravljanju

DRUGI DEO: SAMOUPRAVNI PRIVREDNI SISTEM I PROBLEMI PRIVREDNOG RAZVOJA — I

 1. Dušan Ćalić: Privredni rast i razvoj samoupravljanja
 2. Rikard Lang: Samoupravni privredni sistem i strukturne promjene u privredi
 3. Kiril Miljovski: Neka sporna pitanja u teoriji i politici nerazvijenih regiona
 4. Avdul Kurpejović: Akumulacija i brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih republika i pokrajina u Jugoslaviji
 5. Dragomir Vojnić: Sistem proširene reprodukcije u samoupravnom društvu
 6. Momir Ćećez: Proširena reprodukcija u samoupravnom privrednom sistemu
 7. Risto Vukčević: Obim i usmjeravanje akumulacije
 8. Radosav Aničić: Udruživanje rada — zakonita tendencija razvoja samoupravnih procesa oslobođenja čoveka radnika
 9. Vuk Ognjanović: Društveno-ekonomska sadržina i aktuelna pitanja udruživanja rada i sredstava
 10. Slobodan Komazec: Akumulacija i finansijski mehanizam samoupravnog privrednog sistema
 11. Vlajko Petković: Naučno-istraživački rad i privredni razvoj
 12. Marjan Senjur: Teoretski problemi samofinanciranja proširene reprodukcije
 13. Oto Norčič: Mesto, značaj i uloga minulog rada u našem sistemu