Selo u Crnoj Gori

Village in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Univerzitet Crne Gore
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
18–20. 09. 2004.
Broj knjige u ediciji:
66
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
630
ISBN:
86-7215-454-8
COBISS.CG-ID:
7293968
Bibliografska jedinica:

Selo u Crnoj Gori, Zbornici radova sa naučnih skupova, 66, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/9gcr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: Поздравна ријеч
 2. Милинко Шарановић: Поздравна ријеч
 3. Петар Влаховић: Село у Црној Гори
 4. Драгутин П. Вукотић: Пејорација односа према селу у Црној Гори
 5. Стипе Шувар: Село у транзицији
 6. Светозар Ливада: Судбина црногорских руралних насеља насталих за хисторијски тренутак
 7. Слободан Вукићевић: Сељаков рад између традиције и модерности, уствари, село између традиције и модерности
 8. Сретен Вујовић: Црногорско село у транзицији
 9. Срђан Вукадиновић: Квалитет живота црногорског села на размеђу миленијума
 10. Божо Милошевић: Дилеме научнополитичког приступа транзицији села и пољопривреде у нас
 11. Јелисава Калезић: Село – насеље постиндустријског друштва?
 12. Душан Вуксановић: Еколошке одлике у градитељству села обалног подручја Скадарског језера као развојни потенцијал
 13. Зорица Мрваљевић: Девастација села у Црној Гори
 14. Ратко Р. Божовић: Начин живота у равничарским селима Црне Горе
 15. Драгољуб Б. Ђорђевић: Сеоски млади и млади сељаци
 16. Невенка Богојевић-Глушчевић: Миграције село – град у средњовјековном Котору (XIV вијек)
 17. Шербо Растодер: Питање сељачких дугова у Црној Гори 1918-1941
 18. Срђан Шљукић: Земљорадничко задругарство у Србији и Црној Гори у периоду пост-социјалистичке трансформације
 19. Остоја Ђукић: Положај села и пољопривреде у Републици Српској
 20. Миладин М. Шеварлић: Нова улога саветодавне службе у развоју села
 21. Лидија Вујачић: Савремена сеоска породица као дио шире сродничке мреже
 22. Неђељко Кецојевић: Демографске промјене у насељима општине Подгорица од 1925. до 1991. године
 23. Радован Бакић: Демографско популациона кретања у селима Црне Горе од 1948. до 1991. године – узроци и посљедице
 24. Љиљана Вујадиновић: Рурализација градова у послијератном периоду као посљедица индустријализације
 25. Вукајло Глушчевић: Подгорица као имиграциони центар руралног становништва Црне Горе
 26. Рајко Лаковић: Становништво Црне Горе размјештај и урбанизација
 27. Горан Баровић: Картографско моделовање трансформације сеоских насеља
 28. Ђорђе Борозан: Боково – село у Старој Црној Гори 
 29. Максут Хаџибрахимовић: Сеоске миграције становништва општине Улцињ
 30. Драгица Мијановић-Вујачић: Депопулација у селима општине Никшић
 31. Перо Радоњић: Катуни Бјелопавлића на планини Сињавини
 32. Марија Црнић Пејовић: Рурална насеља Ситница и Врбањ – катуни – стална и викенд насеља
 33. Станко Паповић: Подострог
 34. Слободан Касалица: Туризам у функцији одржавања и ревитализације села у Црној Гори
 35. Миленко М. Пасиновић: Изумирање горњих насеља у Боки Которској с посебним освртом на Горњи Столив, Горњу Ластву и Горњи Ораховац – могућност њихове ревитализације укључивањем у туристичку понуду
 36. Драгана Лалошевић: Двојна села которског басена – Горњи Столив
 37. Tања Вујовић: Куле Црне Горе као црногорски традиционални симбол
 38. Биљана Глигорић: Могући правци развоја села у Црној Гори
 39. Жарко Ђуровић: Хљеб у животу, мислима и пословицама
 40. Рајко Вујичић: Неки облици одбране и заштите у градитељству сеоских средина
 41. Луција Ђурашковић: Функција сакралних споменика у руралној култури
 42. Гордана Ћетковић: Традиционална музика миграната са села у градској средини
 43. Гани Караманага: Лијечење хроничних болести природним факторима