Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene, 2008

Autor / Autori:
Đurović, Momir / Duca, Gheorghe / Afanasiev, V.  / Postolati, V.  / Berzan, Vladimir / Petrović, Maja Đ.  / Milanović, Predrag D. / Ranđelović, Ivan / Vuksanović, Dušan / Pucar, Mila / Nenković-Riznić, Marina / Stević, Zoran / Rajčić-Vujasinović, Mirjana / Antić, Dejan V.  / Lilić, Dimitrije / Kovačić, Bojan / Miloradović, Nenad B.  / Petrović, Milan B.  / Rajaković, Nikola / Nikolić, Dušan / Nikolić, Zoran / Todorović, Marija  / Ećim-Đurić, Olivera / Vasiljević, Zorica / Dimitrijević, Bojan  / Zlatanović, I.  / Todorović, Andreja / Jevtić, Miroljub / Grgur, Branimir / Rakićević, Novica / Radičević, Branko / Mikičić, Dušan / Mulić, Veselin / Janjić, Goran / Ivošev, Marin A. / Bojić, Milorad / Kyritsis, Spyros / Papadakis, George / Gornekolou, Loukia / Tešić, M.  / Đatkov, Đ.  / Kiš, F.  / Đajić, Nenad / Ivezić, Dejan / Tanasković, Toma / Kažić, Nenad / Radulović, M.  / Ivanović, V.  / Đugum, A.  / Delalić, N.  / Džaferović, E.  / Lekić, A.  / Babić, Milun / Gordić, Dušan / Končalović, Davor / Darijević, Kazimir / Golubović, Vuka / Knežević, Tomislav / Jovićić, Nebojša / Šustrešič, Vanja / Despotović, Milan / Maričić, Nikola / Bjegović, Đorđe / Milosavljević, Branko / Vučinić, Nikola / Spaić, Čedomir / Đorđević, Branislav / Šaranović, Milinko / Vujadinović, Srđan / Mijailović, Ivan M. / Zeković, Slavka / Vujošević, Miodrag / Ercegović, Đuro / Vukić, Đukan / Raičević, Dragiša / Oljača, Mićo / Tucaković, D.  / Ivanović, Dečan / Živanović, T.  / Vukoslavčević, Petar V. / Karadžić, Uroš / Kragić, Rastislav / Stojanović, Radovan / Joksimović, Gojko / Šolaja, Nebojša
Renewable Energy and Future off its Application, 2008
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
4–5. 10. 2007.
Broj knjige u ediciji:
84
Broj knjige u odjeljenju:
11
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
424
ISBN:
978-86-7215-206-7
COBISS.CG-ID:
13595216
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4b5p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Akademik Momir Đurović: OTVARANJE SKUPA
 2. Momir Đurović: WHAT IS SOLUTION FOR THE ENERGY FUTURE?
 3. Gh. Duca, V. Afanasiev, V. Postolati, V. Berzan: IMPLEMENTATION OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 4. Maja Đ. Petrović, Predrag D. Milanović: ULOGA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) U OSTVARIVANJU DIREKTIVE O ENERGETSKIM KARAKTERISTIKAMA ZGRADA
 5. Ivan Ranđelović: PRIMENA RASHLADNIH TORNJEVA U POSTUPKU PASIVNOG HLAĐENJA ZGRADA
 6. Dušan Vuksanović: ARHITEKTONSKI KONCEPTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA
 7. Mila Pucar, Marina Nenković: MOGUĆNOSTI UPOTREBE GEOTERMALNE I SOLARNE ENERGIJE U BANJAMA POTKOPAONIČKOG PODRUČJA I PANONSKOG REGIONA
 8. Zoran Stević, Mirjana Rajčić Vujasinović, Dejan V. Antić: UŠTEDA ENERGIJE U STANOGRADNJI I TOPLIFIKACIJI PRIMENOM TERMOVIZIJE
 9. Dimitrije Lilić: BILANS TOPLOTE SUNČEVOG ZRAČENJA ZA JEDNOSTRUKO VERTIKALNO STAKLO NA OBJEKTIMA PORED VELIKIH VODENIH POVRŠINA
 10. Dimitrije Lilić, Bojan Kovačić: UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA – DEMONSTRACIONI PROJEKTI 
 11. Nenad B. Miloradović, Milan B. Petrović: KORIŠĆENJE SUNČEVE ENERGIJE ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE U TOPLANI „CERAK”
 12. Nikola Rajaković, Dušan Nikolić, Zoran Nikolić: PRORAČUN OSNOVNIH KOMPONENATA FOTONAPONSKOG SISTEMA NAPAJANJA
 13. Nikola Rajaković, Dušan Nikolić, Zoran Nikolić: MERENJE FOTONAPONSKOG NAPAJANJA U PERIODU ZIMSKE KRATKODNEVNICE
 14. M. Todorović, O. Ećim, Z. Vasiljević, B. Dimitrijević i I. Zlatanović: ENERGETSKO-EKONOMSKA OPTIMIZACIJA SISTEMA TOPLOTNOG I FOTONAPONSKOG KORIŠĆENJA SUNČEVE ENERGIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI U BANJI RUSANDA
 15. Andreja Todorović, Miroljub Jevtić: PRAKTIČNI POSTUPAK ODREĐIVANJA ENERGETSKOG BILANSA ALTERNATIVNIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA OSNOVU IZMERENIH TRENUTNIH VREDNOSTI NAPONA I STRUJA
 16. Andreja Todorović, Miroljub Jevtić, Branimir Grgur, Novica Rakićević: PRAKTIČNI POSTUPAK ODREĐIVANJA ISKORIŠĆENJA ELEKTROHEMIJSKOG SISTEMA MOBILNOG TELEFONA POMOĆU MERNE RAČUNARSKE OPREME
 17. Branko Radičević, Dušan Mikičić: KOMPARACIJA METODA ZA PROCENU ENERGETSKOG POTENCIJALA VETRA I PRETVARANJE ENERGIJE VETRA U ELEKTRIČNU ENERGIJU
 18. Veselin Mulić, Goran Janjić: AGREGATIRANO VOZILO ZA PODVODNO KOŠENJE TRSKE
 19. Marin A. Ivošev, Milorad Bojić, Spyros Kyritsis, George Papadakis, Loukia Gornekolou: DRVO UMESTO UGLJA
 20. M. Tešić, Đ. Đatkov, F. Kiš: POTENCIJALNI EFEKTI EKSPLOATACIJE BUDUĆIH BIOGAS POSTROJENJA U VOJVODINI
 21. Nenad Đajić, Dejan Ivezić, Toma Tanasković: ANALIZA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE U BUJANOVAČKOJ BANJI
 22. Nenad Đajić, Dejan Ivezić, Toma Tanasković: MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE KIKINDA
 23. N. Kažić, M. Radulović, V. Ivanović: RASHLADNI POTENCIJAL PODZEMNIH VODA PODGORICE
 24. N. Kažić: POTENTIALS OF FUEL SWITCHING (HEATING SYSTEMS) IN MONTENEGRO
 25. A. Đugum, N. Delalić, E. Džaferović, A. Lekić: HIDROPOTENCIJAL ZA IZGRADNJU MALIH ELEKTRANA U BOSNI I HERCEGOVINI
 26. Milun Babić, Dušan Gordić, Davor Končalović, Kazimir Darijević, Vuka Golubović, Tomislav Knežević, Nebojša Jovićić, Vanja Šustrešič, Milan Despotović: ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI ZA GRADNJU I IDEJNI KONCEPT MALE HIDROELEKTRANE NA LOKACIJI „PREKIDNA KOMORA“ NA MAGISTRALNOM VODOSNABDEVNOM CEVOVODU LUBNICE – BERANE
 27. Milun Babić, Dušan Gordić, Davor Končalović, Kazimir Darijević, Vuka Golubović, Tomislav Knežević, Nebojša Jovićić, Vanja Šustrešič, Milan Despotović: O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENJA HIDROPOTENCIJALA REKE BISTRICE
 28. Miroljub Jevtić i Andreja Todorović: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA MIKRO HIDROELEKTRANE NA CRNOM TIMOKU
 29. Miroljub Jevtić i Nikola Maričić: IZBOR I KONSTRUKCIJA TURBINE ZA MIKRO HIDROELEKTRANU „JEVTIĆ” NA CRNOM TIMOKU
 30. Đorđe Bjegović, Branko Milosavljević, Nikola Vučinić, Čedomir Spaić: KORIŠĆENJE VODA REKE DRINE
 31. Branislav Đorđević, Milinko Šaranović i Srđan Vujadinović: USLOVI, MOGUĆNOSTI I KRITERIJUMI ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI
 32. Ivan M. Mijailović: EMISIJA GASOVA KOJI IZAZIVAJU EFEKAT STAKLENE BAŠTE PRI SAGOREVANJU BIO-BRIKETA KOŠTIČAVOG VOĆA U KOTLOVSKIM POSTROJENJIMA
 33. Slavka Zeković, Miodrag Vujošević: ELEMENTI ENERGETSKE I POLITIKE RAZVOJA ALTERNATIVNIH IZVORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
 34. Đuro Ercegović, Đukan Vukić, Dragiša Raičević, Mićo Oljača: ALTERNATIVNI POGONI MOTORNIH VOZILA SA ASPEKTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 35. V. Ivanović, D. Tucaković, D. Ivanović, T. Živanović: SMANJENJE EMISIJE UGLJEN DIOKSIDA
 36. P. Vukoslavčević, U. Karadžić: TRANSPORT TOPLOTNE ENERGIJE U SUPERKRITIČNIM USLOVIMA
 37. Zorica Vasiljević, Bojan Dimitrijević, Marija Todorović: ANALIZA METODA BLCC ZA OCENU ISPLATIVOSTI INVESTICIJA ENERGETSKE OPTIMIZACIJE I KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
 38. Rastislav Kragić: ANALIZA TEHNIČKO-EKONOMSKIH MOGUĆNOSTI ZA DOMINANTNU PRIMENU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
 39. V. Ivanović, D. Ivanović: TRIGENERACIJA U URBANIM SREDINAMA
 40. Radovan Stojanović: HIGH EFFICIENCY LIGHTING AND CONTROL STRATEGIES FOR ITS IMPROVING
 41. Gojko Joksimović: HIGH EFFICIENCY MOTORS AND DRIVE SYSTEM
 42. Nebojša Šolaja, Radovan Stojanović: NEKI ASPEKTI PRIMJENE FREKVENTNIH REGULATORA U VODOVODIMA, SA OSVRTOM NA UŠTEDU ENERGIJE
 43. PORUKE V MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA  „ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE I BUDUĆNOST NJIHOVE PRIMJENE”