Tranzicioni procesi — dometi, ograničenja i perspektive

(s posebnim osvrtom na Crnu Goru)

Transition’s Process — Results, Limitations and Perspectives
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(With Special View on Montenegro)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Univerzitet Crne Gore
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
26–27. 05. 2003.
Broj knjige u ediciji:
67
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
548
ISBN:
86-7215-152-6
COBISS.CG-ID:
7523088
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/lcfc
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранислав Шошкић: Поздравна ријеч
 2. Момир Ђуровић: Поздравна ријеч
 3. Бранислав Шошкић: Транзиција и приватизација наше привреде: процеси, дилеме, рјешења (ретроспектива)
 4. Љубомир Маџар: Социјалистичко наслеђе као ограничење у транзицији
 5. Павле Богетић: Транзиција и економско-социјални токови у Црној Гори
 6. Бранко Медојевић: Транзиција у нас: између илузија и стварности
 7. Драгољуб Стојанов: Босна и Херцеговина у замци политике и економије – (s. W. O. T. анализа)
 8. Милица Костић: Економска политика и привредни развој у процесу транзиције
 9. Гвозденија Богетић: Ограничења транзиције
 10. Слободан Максимовић & Данило Шуковић: Основни лимитирајући фактори процеса транзиције у нас
 11. Драган Радоњић: Транзициони процеси и корпоративно управљање
 12. Дамјан Шећковић: Улога државе и тржишта у транзиционим процесима
 13. Јанко Радуловић: Држава у транзиционим процесима
 14. Анђелко С. Лојпур: Поуке транзиције једну деценију касније
 15. Веселин Драшковић: Кочиони фактори и заблуде црногорске институционализације
 16. Крсто Бошковић: Инструменти макроекономске политике у остваривању циљева приватизације
 17. Божо Михаиловић: Предузеће у процесу транзиције привреде Црне Горе
 18. Гордана Ђуровић: Перспективе хармонизације економских система Србије и Црне Горе
 19. Момир Драгашевић: Масовна ваучерска приватизација у земљама у транзицији и црногорски концепт
 20. Маринко Бошњак: Транзициони процеси у Србији
 21. Шалета Ђуровић: Приватизациони процеси као саставни дио укупних транзиционих процеса у Црној Гори
 22. Драгољуб Јанковић: Импликације транзиције на тржиште капитала у Црној Гори
 23. Драган Лајовић: Реструктурирање предузећа – императив времена
 24. Слободан Лакић: Контроверза: доларизација – валутни одбор
 25. Зоран Вукчевић: Значај малих и средњих предузећа и предузетништва и основне карактеристике институционалне подршке у модерним земљама тржишне привреде
 26. Невенка Глишевић & Светлана Ракочевић: Бреме наше транзиције
 27. Раде Ратковић: Транзиција и приватизација у туристичкој привреди Црне Горе
 28. Ристо Килибарда: Методолошки поглед на проучавање транзиције у постјугословенским друштвима
 29. Слободан Вукићевић: Актуелност релације својина – власништво у процесу трансформације у Црној Гори
 30. Милева Филиповић: Економска наука у транзицији
 31. Бранка Радоњић: Ефикасне економске реформе гаранција убрзаног привредног развоја