Dinasty Petrović Njegoš, I

Dinastija Petrović Njegoš, I
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
University of Montenegro
Release year:
Meeting type:
International Scientific Conference
Date held:
29. 10. – 01. 11. 2001.
Book number in Edition:
60
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
568
ISBN:
86-7215-125-9
COBISS.CG-ID:
4502800
Short link to the book:
http://canupub.me/395o
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Миомир ДАШИЋ: УМЈЕСТО ПРЕДГОВОРА
 2. Миомир ДАШИЋ, Мило ЂУКАНОВИЋ, Драгутин П. ВУКОТИЋ, Предраг ОБРАДОВИЋ, Принц Никола ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, Ермано ФАЛАБЕЛА, Анђело РАНЦИНИ, Владо СТРУГАР: ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ
 3. Миомир ДАШИЋ: УЛОГА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ У СТВАРАЊУ, СНАЖЕЊУ И ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ОБЛИКОВАЊУ ЦРНОГОРСКЕ ДРЖАВЕ
 4. Радоман ЈОВАНОВИЋ: ПРОГЛАШЕЊЕ КЊАЖЕВИНЕ 1852 — ПРОМЈЕНА ОБЛИКА ВЛАДАВИНЕ ПЕТРОВИЋА
 5. Мијат ШУКОВИЋ: ЦРНОГОРСКА НОВОВЈЕКОВНА ДРЖАВА И ЊЕН РАЗВОЈНИ УСПОН ДО 1914. ГОДИНЕ — ИСТОРИЈСКИ НАЈЗНАЧАЈНИЈА ТЕКОВИНА У ПЛОДОВИМА ДРЖАВОТВОРНОГ ДЈЕЛОВАЊА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
 6. Бранислав КОВАЧЕВИЋ: ДОПРИНОС ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ ПРОУЧАВАЊУ И ТУМАЧЕЊУ ЦРНОГОРСКЕ ПРОШЛОСТИ
 7. Смиљана ЂУРОВИЋ: У БИТИ РАЗУМЕВАЊА ИСТОРИОГРАФИЈЕ ЛОЗЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ ЈЕ ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ
 8. Митрополит АМФИЛОХИЈЕ (РАДОВИЋ): УЧЕШЋЕ СВЕТОРОДНЕ ЛОЗЕ ПЕТРОВИЋА У ЖИВОТУ ЦРКВЕ И НАРОДА БОГОСЛОВНЕ ЕПОХЕ ПЕТРОВИЋА
 9. Ю. П. АНШАКОВ: МИТРОПОЛИТ ПЕТР I ПЕТРОВИЧ-НЕГОШ И СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГОРСКОГО ГОСУДАРСТВА
 10. Зоран ЛАКИЋ: СРПСТВО И ЈУГОСЛОВЕНСТВО ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋА У ЦРНОЈ ГОРИ
 11. Чедомир М. ЛУЧИЋ: СЛОБОДА, ВЈЕРА И НАЦИОНАЛНИ ДУХ ВЛАДАЈУЋЕ ЛОЗЕ ПЕТРОВИЋА
 12. ГУСЬКОВА Е. Ю.: РОМАНОВЫ — ПЕТРОВИЧИ: ПРИМЕР ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАГМАТИЗМА
 13. Горан СЕКУЛОВИЋ: ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ ЦРНЕ ГОРЕ У СХВАТАЊИМА МИТРОПОЛИТА ВАСИЛИЈА ПЕТРОВИЋА И ЈОВАНА СТЕФАНОВИЋА БАЉЕВИЋА
 14. Радослав РОТКОВИЋ: НАЦИОНАЛНА МИСАО ВЛАДИКЕ ВАСИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА
 15. Богумил ХРАБАК: МИТРОПОЛИТ ПЕТАР I У ВРЕМЕНУ ОД ПРОПАСТИ МЛЕТАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ ДО ПРИВРЕМЕНОГ УЈЕДИЊЕЊА ЦРНЕ ГОРЕ И БОКЕ КОТОРСКЕ
 16. Милош МИЛОШЕВИЋ: ПЕТАР I, ГОТИЈЕ И ХОСТ У БОКИ КОТОРСКОЈ 1813. ГОДИНЕ И РАД ДОБРОТСКЕ СКУПШТИНЕ УЈЕДИЊЕЊА ЦРНЕ ГОРЕ И БОКЕ
 17. Милић Ф. ПЕТРОВИЋ: САРАДЊА ЦРНЕ ГОРЕ СА СРБИЈОМ ЗА ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ ВЛАДИКЕ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША И КЊАЗА ДАНИЛА ПЕТРОВИЋА (1830-1860)
 18. Радован БАКИЋ: ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ ЦРНЕ ГОРЕ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВАСОЈЕВИЋЕ У ДОБА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
 19. Томислав ЖУГИЋ: ПОЛИТИКА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ ПРЕМА ПЛЕМЕНУ ДРОБЊАКА И ЊЕГОВОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ У ЦРНОГОРСКУ ДРЖАВУ
 20. Миленко ПЕКИЋ: МИТРОПОЛИТ САВА ПЕТРОВИЋ И СРБИ У ДАЛМАЦИЈИ 
 21. Душан ИЧЕВИЋ: ОБЛИКОВАЊЕ ЦРНОГОРСКЕ НАЦИЈЕ У ДОБА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 22. Биљана ЂУРИЧИН: ДОПРИНОС ПЕТРОВИЋА СТВАРАЊУ МОДЕРНОГ ЦРНОГОРСКОГ СУДСТВА
 23. Чедомир БОГИЋЕВИЋ: ЗАКОНОДАВНА ДЈЕЛАТНОСТ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ
 24. Милисав ЧИЗМОВИЋ: ЗАКОЊАЧЕ ОПШТЕ ИМОВИНСКОГ ЗАКОНИКА ДУХ ЗАКОНА — ПРАВЕДНО ПРАВО
 25. Невенка БОГОЈЕВИЋ-ГЛУШЧЕВИЋ: ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ У ПРАВИМА СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ ПРИМОРСКИХ ГРАДОВА И У ЗАКОНОДАВСТВУ ПЕТРОВИЋА
 26. Владимир ЈОВИЋЕВИЋ: МИТРОПОЛИТИ ИЗ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ 
 27. Перко ВОЈИНОВИЋ: ОПШТИ ПОГЛЕД НА СЕЉАШТВО У ЦРНОЈ ГОРИ (1878-1916)
 28. Гојко МИЉАНИЋ: ВОЈСКА ЦРНЕ ГОРЕ У ДОБА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОШ
 29. Петар РУДИЋ: ГЕНЕАЛОШКО МЈЕСТО ВЛАДИКЕ САВЕ У БРАТСТВУ ПЕТРОВИЋА
 30. Жељко ВУЈАДИНОВИЋ: ВЛАДАРСКА ЛОЗА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ — ПОРИЈЕКЛО, РОДОСЛОВ, ДИНАСТИЧКА ОБИЉЕЖЈА