Dinasty Petrović Njegoš, II

Dinastija Petrović Njegoš, II
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
University of Montenegro
Release year:
Meeting type:
International Scientific Conference
Date held:
29. 10. – 01. 11. 2001.
Book number in Edition:
60
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
584
ISBN:
86-7215-126-7
COBISS.CG-ID:
4502800
Short link to the book:
http://canupub.me/brdh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радослав РАСПОПОВИЋ: ДИНАСТИЈЕ РОМАНОВИХ И ПЕТРОВИЋА У СПОЉНОПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ ЦРНЕ ГОРЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА
 2. Михаило ВОЈВОДИЋ: ОДНОСИ КЊАЗА НИКОЛЕ И ВЛАДАРА ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋ (1860-1903)
 3. Момчило ЗЕЧЕВИЋ: КРАЉ НИКОЛА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И НИКОЛА ПАШИЋ
 4. Војислав НИКЧЕВИЋ: ЦРНОГОРСКИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ НИКОЛЕ I. ПЕТРОВИЋА
 5. Ђорђе БОРОЗАН: СЈЕВЕРНОАЛБАНСКА ПЛЕМЕНА У ПЛАНОВИМА И ПОЛИТИЦИ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
 6. Милутин ФОЛИЋ: КРАЉ НИКОЛА И КРАЉ ПЕТАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ ПРЕМА ОСЛОБОЂЕЊУ МЕТОХИЈЕ И ДРЖАВНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ
 7. Бранко НАДОВЕЗА: ОДНОС СРПСКИХ РАДИКАЛА И КРАЉА НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА 
 8. Звездан ФОЛИЋ: ОДНОС КЊАЗА/КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ЦРНОЈ ГОРИ 1878-1914.
 9. Вукић ИЛИНЧИЋ: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПОЗИЦИОНОГ ПОКРЕТА У ЦРНОЈ ГОРИ У ДОБА КЊАЗА НИКОЛЕ ОД 1905. ДО 1910. Г.
 10. Нада ТОМОВИЋ: ЗНАЧАЈ МИСИЈЕ КЊАЗА НИКОЛЕ У ПЕТРОВГРАДУ 1908. Г.
 11. Драгиша ЂОКОВИЋ: ПЛАНОВИ ВЛАДАРА ПЕТРОВИЋ-ЊЕГОШ О УВОЂЕЊУ ВАЛУТЕ КАО ЕЛЕМЕНТА СУВЕРЕНИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ
 12. Бранислав МАРОВИЋ: ПРИВРЕДНО ЗАКОНОДАВСТВО НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 13. Срђан ВУКАДИНОВИЋ: ЕКОНОМСКА И ПОЛИТИЧКА СТРУКТУРА ЦРНОГОРСКОГ ДРУШТВА ЗА ВРИЈЕМЕ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 14. Шербо РАСТОДЕР: ПЕТРОВИЋИ У ЕГЗИЛУ — СУТОН ЈЕДНЕ ДИНАСТИЈЕ
 15. Василије М. КУСОВАЦ: ЗДРАВСТВЕНЕ ФУНКЦИЈЕ У ВРИЈЕМЕ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ-ЊЕГОШ
 16. Гаврило ШЋЕПАНОВИЋ: РАТНИ САНИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ВРЕМЕ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ
 17. Жарко ЂУРОВИЋ: ПОЕЗИЈА У СЛУЖБИ ВЛАДАЊА
 18. Милош СТАРОВЛАХ: РЕФЛЕКСИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ НА УЏБЕНИКЕ
 19. Здравко ВЕЛИМИРОВИЋ: ДОПРИНОС ВЛАДАЛАЦА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША ИЗГРАДЊИ ЦРНОГОРСКЕ МОРАЛНЕ ЛИЧНОСТИ
 20. Рајко КАЛЕЗИЋ: КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНИ ЖИВОТ И НАПРЕДАК ЦРНЕ ГОРЕ КАО ПЛОД ДЈЕЛОВАЊА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋА
 21. Сенка БАБОВИЋ-РАСПОПОВИЋ: РУСКИ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНУ ПОЛИТИКУ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
 22. Новак АЏИЋ: ЦРНОГОРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ДОБА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (1696-1921)
 23. Зоран ШОШКИЋ: НИКОЛА I ПЕТРОВИЋ-ЊЕГОШ И ПОЧЕЦИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА У ЦРНОЈ ГОРИ
 24. Зорица МРВАЉЕВИЋ: ОДНОС ПРЕМА КУЛТУРНОМ НАСЉЕЂУ У ДОБА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ
 25. Марко АТЛАГИЋ: ДВОГЛАВИ ОРАО КАО ХЕРАЛДИЧКИ СРПСКИ СИМБОЛ У ГРБУ ПЕТРОВИЋА
 26. Раде ДЕЛИБАШИЋ: ПЕДАГОШКЕ ИДЕЈЕ ДИНАСТА ПЕТРОВИЋА
 27. Маријан Машо МИЉИЋ: ДИНАСТИЈА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, ЦРНА ГОРА И ЦРНОГОРЦИ, ИЗМЕЂУ МИТА И СТВАРНОСТИ, ТРАДИЦИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
 28. Јелена РАДУЛОВИЋ-ВУЛИЋ: МУЗИЧКА ЕМАНЦИПАЦИЈА ЦЕТИЊА У ВРИЈЕМЕ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 29. Марко РОГОШИЋ: МУЗИЧКИ ЖИВОТ У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ВРИЈЕМЕ ВЛАДАВИНЕ ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
 30. Марина МАРТИНОВИЋ: ПРОСЛАВЕ ЈУБИЛЕЈА ДИНАСТИЈЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ — ПОТВРДА ВЛАДАРСКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ