Literary Work of Dušan Đurović

Književno djelo Dušana Đurovića
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Datum održavanja: Odjeljenje prirodnih nauka
21–22. 12. 2000.
Book number in Edition:
57
Department:
Book number in Department:
20
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
276
ISBN:
86-7215-120-8
Short link to the book:
http://canupub.me/ulft
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић: ДУШАНУ ЂУРОВИЋУ У ПОЧАСТ
 2. Ново Вуковић: РИЈЕЧ НА ОТВАРАЊУ НАУЧНОГ СКУПА
 3. Милорад Кадић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 4. Војислав Ђуровић: АРХЕОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
 5. Радомир В. Ивановић: “ПУТ ЧОВЈЕКА ЈЕ ПУТ ПО МУКАМА”
 6. Татјана Бечановић: МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРИПОВЕДАЧКОГ ПОСТУПКА У РОМАНИМА ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 7. Зорица Радуловић: КАРАКТЕРИСТИЧНА СТИЛСКА СРЕДСТВА У ДЈЕЛУ ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 8. Милош Ђорђевић: ЗАВИЧАЈ И СТРУКТУРА ПРИЧЕ
 9. Софија Калезић-Ђуричковић: ФРАГМЕНТИ ЕКСПЛИЦИТНЕ ПОЕТИКЕ ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 10. Жарко Ђуровић: ПОЕТСКО У ДУКЉАНСКОЈ ЗЕМЉИ
 11. Бранко Поповић: У ПРОЦЕПУ ИЗМЕЂУ ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ
 12. Вук Милатовић: ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПЦИ У РОМАНУ “ДУКЉАНСКА ЗЕМЉА” ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 13. Вукашин Баћовић: ВИЂЕЊЕ РАТА У РОМАНУ “ЗВЕЗДЕ НАД ПЛАНИНОМ” ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 14. Вук Церовић: ЗБИЉА И ФИКЦИЈА У РОМАНУ “ПИТОМА ЛОЗА” ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 15. Лидија Томић: ПЕСИМИЗАМ У ВЕЧЕРЊИМ ПРИЧАМА ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 16. Томо Папић: ЂУРОВИЋЕВ РОМАН ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ
 17. Благота Мркаић: МИТСКО И ФОЛКЛОРНО У “ДУКЉАНСКОЈ ЗЕМЉИ” ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 18. Јован Чађеновић: ЉУДИ СА КАМЕНА — ПРИПОВИЈЕТКЕ ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 19. Живко Ђурковић: ЊЕГОШ У КЊИЖЕВНОМ ДЈЕЛУ ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 20. Љиљана Пајовић-Дујовић: ПРОБЛЕМСКО У ПРИПОВИЈЕЦИ “ЖДРИЈЕЛО” ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 21. Слободан Калезић: РОМАНИ ДУШАНА ЂУРОВИЋА И “ТУГА БИЊЕКТАША”
 22. Горан Максимовић: КОМПОЗИЦИОНЕ ОСОБЕНОСТИ РОМАНА “ЗОВ ЛИВАДА” ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 23. Велизар Бошковић: РОМАН “НАСИЉЕ”, ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 24. Зоран Лакић: ИСТОРИЧНОСТ У СТВАРАЛАШТВУ КЊИЖЕВНИКА ДУШАНА ЂУРОВИЋА
 25. Добрило Аранитовић: БИО-БИБЛИОГРАФИЈА ДУШАНА ЂУРОВИЋА