Сатира као антрополошка деструкција: Лажни цар Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша

Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Error: the field format must contains "%s" or "%1$s".
Scroll to Top