King Nikola — Personality, Work and Time, I

Kralj Nikola — ličnost, djelo i vrijeme, I
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
International Scientific Conference
Date held:
1-3. 10. 1997.
Book number in Edition:
49
Book number in Department:
21
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
704
ISBN:
86-7215-098-8
Short link to the book:
http://canupub.me/4rq6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Миомир ДАШИЋ: УМЈЕСТО ПРЕДГОВОРА

ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ

 1. Миомир ДАШИЋ: ПОТРЕБАН ЈЕ НАУЧНО МОДЕРНИЈИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОУЧАВАЊУ ПРОШЛОСТИ ЦРНЕ ГОРЕ
 2. Драгутин П. ВУКОТИЋ: ОСВРТ НА ЛИЧНОСТ И ДЈЕЛО НИКОЛЕ ПРВОГ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 3. Растислав ТЕРЗИОСКИ, Вера ВЕСКОВИЌ-ВАНГЕЛИ: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ

РЕФЕРАТИ

 1. Миомир ДАШИЋ: О НЕКИМ ОПШТИМ ПОГЛЕДИМА НА ЦРНУ ГОРУ ЕПОХЕ КРАЉА НИКОЛЕ (1860-1918)
 2. Михаило ВОЈВОДИЋ: ПОЛИТИКА СРБИЈЕ ПРЕМА ЦРНОЈ ГОРИ 1878-1903.
 3. Богумил ХРАБАК: ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ КРАЉА НИКОЛЕ
 4. Радоман ЈОВАНОВИЋ: КРАЉ НИКОЛА У СВЈЕТЛУ ЦРНОГОРСКО-РУСКИХ ОДНОСА ДО 1910. г.
 5. Гојко МИЉАНИЋ: КЊАЗ НИКОЛА У РАТУ 1876-1878. ГОДИНЕ
 6. Митар ЂУРИШИЋ: КРАЉ НИКОЛА У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ
 7. Растислав ТЕРЗИОСКИ: ЕДНО ПОТСЕТУВАЊЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА РУСКИТЕ АРХИВИ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА  НА ЦРНА ГОРА И ПОСЕБНО ЗА ОДНОСОТ НА КНЕЗОТ  НИКОЛА КОН МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ
 8. Вера ВЕСКОВИЌ-ВАНГЕЛИ: “МАКЕДОНСКИЙ ГОЛОСЬ” ЗА ОДНОСОТ НА ЦРНА ГОРА КОН МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ (1913-1914)
 9. Славко ВУКЧЕВИЋ: НИКОЛА ПЕТРОВИЋ – ВРХОВНИ КОМАНДАНТ ЦРНОГОРСКЕ ВОЈСКЕ
 10. Александар ДРАШКОВИЋ: ВОЈНИ АСПЕКТ ДЈЕЛАТНОСТИ КРАЉА НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА ОД АТЕНТАТА У САРАЈЕВУ ДО СЛОМА ЦРНОГОРСКЕ ДРЖАВЕ ЈАНУАРА 1916.
 11. Здравко АНТОНИЋ: КЊАЗ НИКОЛА И БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКИ УСТАНАК
 12. Славица РАТКОВИЋ-КОСТИЋ: ДЕЛАТНОСТ АЛЕКСАНДРА ДЕВИНА У КОРИСТ  ЦРНЕ ГОРЕ И КРАЉА НИКОЛЕ 1916-1923. ГОДИНЕ
 13. Лука ВУКЧЕВИЋ: СТАВ КЊАЗА НИКОЛЕ ПРЕМА АНЕКСИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1908. ГОДИНЕ
 14. Ранко ПЕЈИЋ: КРАЉ НИКОЛА НА СТРАНИЦАМА „САРАЈЕВСКОГ ЛИСТА”
 15. Милић Ф. ПЕТРОВИЋ: ПОСЕТА КЊАЗА НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА БЕОГРАДУ 1896. И КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА ЦЕТИЊУ 1897. ГОДИНЕ
 16. Иван КУСТУДИЈА: НИКОЛА I ПЕТРОВИЋ И ИЗВАЊЦИ
 17. Ђорђе БОРОЗАН: СЈЕВЕРНА АЛБАНИЈА И АЛБАНЦИ У ПОЛИТИЧКИМ ПЛАНОВИМА КРАЉА НИКОЛЕ
 18. Живко М. АНДРИЈАШЕВИЋ: КЊАЗ НИКОЛА КАО ЛИЧНОСТ – У ПОЛИТИЦИ ЦРНЕ ГОРЕ (1860-1878)
 19. Радослав РАСПОПОВИЋ: ДИПЛОМАТИЈА КРАЉА НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА ПОСЛИЈЕ ПРОГЛАШЕЊА ЦРНЕ ГОРЕ ЗА КРАЉЕВИНУ
 20. Валериј ИВАНОВИЧ ЈАРОВИЈ: ЦРНОГОРЦИ У УКРАЈИНИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА
 21. Чедомир М. ЛУЧИЋ: ВАРИЈАБИЛНЕ СФЕРЕ НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА У ИСТОРИЈСКОМ ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА ЦРНЕ ГОРЕ
 22. Јован ЧАЂЕНОВИЋ: ЛИК КРАЉА НИКОЛЕ У МЕМОАРИМА СИМЕ ПОПОВИЋА
 23. Зоран ЛАКИЋ: КЊАЗ И КРАЉ НИКОЛА I ПЕТРОВИЋ У ОБЈАВЉЕНИМ ЗАПИСИМА СВОЈИХ НАЈБЛИЖИХ САРАДНИКА
 24. Перко ВОЈИНОВИЋ: СРПСТВО КЊАЗА (КРАЉА) НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА У ПОЛИТИЧКИМ СПИСИМА
 25. Велимир ИВЕТИЋ: КЊАЗ НИКОЛА I И ЦРНА ГОРА У МЕМОАРСКИМ ЗАПИСИМА СТЕВЕ ЧУТУРИЛА
 26. Саша КНЕЖЕВИЋ: КЊАЗ НИКОЛА И ГЛЕДСТОН
 27. Бранко МОМЧИЛОВИЋ: СТИЛМАН О КЊАЗУ НИКОЛИ И ЦРНОЈ ГОРИ
 28. Милорад МИЈУШКОВИЋ, Михаило ЉУМОВИЋ: МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЦРНОЈ ГОРИ У ВРИЈЕМЕ КРАЉА НИКОЛЕ
 29. Смиљана ЂУРОВИЋ: МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ ЖИВОТА У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ВРЕМЕ КРАЉА НИКОЛЕ
 30. Драгиша ЂОКОВИЋ: КРАЉ НИКОЛА И ФИНАНСИЈСКИ ПРОБЛЕМИ ЦРНЕ ГОРЕ У ПЕРИОДУ ЊЕГОВЕ ВЛАДАВИНЕ
 31. Милинко ШАРАНОВИЋ, Радомир МИЛОВИЋ: ОДНОС КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА РАЗВОЈУ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНДУСТРИЈЕ
 32. Бранислав МАРОВИЋ: НИКОЛА I И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДРЖАВЕ — ПЛАНОВИ И ОСТВАРЕЊА
 33. Шербо РАСТОДЕР: ВЈЕРСКА ПОЛИТИКА КРАЉА НИКОЛЕ 1878-1912. (ОДНОС ПРЕМА МУСЛИМАНИМА)
 34. Мијат ШУКОВИЋ: ДЈЕЛО, ВРИЈЕМЕ И ЛИЧНОСТ КЊАЗА НИКОЛЕ ВИЂЕНИ КРОЗ ДОНОШЕЊЕ И САДРЖИНУ УСТАВА  ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ ОД 1905. И ПОЛИТИЧКЕ БОРБЕ ОКО ЊЕГА
 35. Владимир ЈОВИЋЕВИЋ: УСТАВ ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ ИЗ 1905. г.
 36. Биљана ЂУРИЧИН: УЛОГА КРАЉА НИКОЛЕ  У ЗАКОНОДАВНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
 37. Милош ЛУКОВИЋ: КЊАЗ НИКОЛА И ВАЛТАЗАР БОГИШИЋ
 38. Милисав ЧИЗМОВИЋ: ЗНАЧАЈ ОИЗ-а У ВЕЛИКОМ ДЈЕЛУ НИКОЛЕ I