Kralj Nikola — ličnost, djelo i vrijeme, II

King Nikola — Personality, Work and Time
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Međunarodni naučni skup
Datum održavanja:
1–3. 10. 1997.
Broj knjige u ediciji:
49
Broj knjige u odjeljenju:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
400
ISBN:
86-7215-099-8
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/azhf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Милан С. КРСМАНОВИЋ: ЕТИКА СЛОБОДАРСКЕ БОРБЕ КРАЉА НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 2. Зорица МРВАЉЕВИЋ: НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ СОЦИО-КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ЦРНЕ ГОРЕ НАКОН БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
 3. Милева ФИЛИПОВИЋ: КРАЉ НИКОЛА И „ПОТИШТЕНОСТ” ЖЕНА
 4. Драгана РАДОЈИЧИЋ: ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ВРИЈЕМЕ КРАЉА НИКОЛЕ
 5. Божо ВУКОВИЋ: ЕТИЧКИ ОДНОС КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА ПРОТИВНИКУ
 6. Бранко ПОПОВИЋ: КРАЉ НИКОЛА КАО БЕСЕДНИК
 7. Чедо ВУКОВИЋ: МИСАОНО-ЕТИЧКА СВОЈСТВА ЈЕДНОГ ПРОГЛАСА КЊАЗА НИКОЛЕ
 8. Драго ЋУПИЋ: ЈЕЗИК ПРОЗНИХ ДЈЕЛА НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 9. Димитрије Л. МАШАНОВИЋ: КЉУЧНЕ РЕЛАЦИЈЕ ПЈЕСНИКОВОГ ЛИЧНОГ И КОЛЕКТИВНОГ ИДЕНТИТЕТА И КОНТИНУИТЕТА, ЕТНОСА И ЕТОСА
 10. Крсто ПИЖУРИЦА: КРАЉ НИКОЛА И ЊЕГОВ ДВОР У ПРОЗИ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 11. Живко ЂУРКОВИЋ: УМЈЕТНИЧКО У МЕМОАРИМА КРАЉА НИКОЛЕ
 12. Весна КИЛИБАРДА: ОСВРТ НА ИТАЛИЈАНСКЕ ПРЕВОДЕ КЊИЖЕВНОГ ДЈЕЛА НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 13. Бојка ЂУКАНОВИЋ: НИКОЛА I ПЕТРОВИЋ И АЛЕКСАНДАР ДИВАЈН
 14. Богдан КОСАНОВИЋ: РУСКА РАТНА ПЕРИОДИКА О НИКОЛИ I ПЕТРОВИЋУ И ЊЕГОВОЈ ПОЕЗИЈИ
 15. Благота МРКАИЋ: ТРАГИЧНО У ДРАМИ „БАЛКАНСКА ЦАРИЦА” НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА-ЊЕГОША
 16. Петар ЧАБАРКАПА: РОДОЉУБЉЕ У ЛИРИЦИ НИКОЛЕ И ПЕТРОВИЋА
 17. Живомир МЛАДЕНОВИЋ: КЊАЗ НИКОЛА У ОЧИМА СИМЕ МАТАВУЉА
 18. Душан МИХАИЛОВИЋ: „БАЛКАНСКА ЦАРИЦА” ИЗМЕЂУ РОМАНТИЧНЕ И ИДЕЈНЕ ДРАМЕ
 19. Душан Ј. МАРТИНОВИЋ: УЛОГА КЊАЗА-КРАЉА НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША У НАСТАНКУ И РАДУ КУЛТУРНИХ ИНСТИТУЦИЈА, ПОКРЕТАЊУ (И САРАДЊИ) ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ
 20. Милош СТАРОВЛАХ: ПРОСВЈЕТНА ПОЛИТИКА КРАЉА НИКОЛЕ
 21. Сенка БАБОВИЋ-РАСПОПОВИЋ: М. Ф. РАЈЕВСКИ И КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНО ПОСРЕДОВАЊЕ РУСИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ 1869.
 22. Марија ЦРНИЋ ПЕЈОВИЋ: БОКА КОТОРСКА И ЊЕНИ СТВАРАОЦИ ЗА ВЛАДАВИНЕ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА У ПЕРИОДИЦИ ЦРНЕ ГОРЕ И ЊЕНИ СТВАРАОЦИ У ПЕРИОДИЦИ БОКЕ
 23. Здравко ДЕЛЕТИЋ: ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ ОД 1860. ДО 1916. ГОДИНЕ
 24. Јован ПЕЈИН: КРАЉ НИКОЛА И ЦРТИЦЕ ИЗ ЊЕГОВОГ ДОБА У КИКИНДСКИМ КАЛЕНДАРИМА ДО 1914. ГОДИНЕ
 25. Гаврило М. ШЋЕПАНОВИЋ: РАТНИ САНИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ НИКОЛЕ ПРВОГ ПЕТРОВИЋА
 26. Бранислав ПЕШИЋ, Божидар РАСПОПОВИЋ: УЛОГА КЊАЗА НИКОЛЕ У РАЗВОЈУ САНИТЕТА (ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ) У ЦРНОЈ ГОРИ
 27. Бранислав КОВАЧЕВИЋ: ОРГАНИЗОВАНИ ОБЛИЦИ СПОРТСКОГ ЖИВОТА У ЦРНОЈ ГОРИ КАО ДИО ОПШТЕ КУЛТУРЕ У ДОБА НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 28. Јован П. ПОПОВИЋ: АРХИВСКА ГРАЂА У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ О ЛИЧНОСТИ КРАЉА НИКОЛЕ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 29. Чедомир ПЕЈОВИЋ: ПИСМА НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 30. Гојко МИЉАНИЋ, Миомир ДАШИЋ, Перко ВОЈИНОВИЋ, Шербо РАСТОДЕР, Мијат ШУКОВИЋ, Димитрије МАШАНОВИЋ, Вукале ЂЕРКОВИЋ, Живомир МЛАДЕНОВИЋ, Новак РАЖНАТОВИЋ, Гаврило ШЋЕПАНОВИЋ, Бранислав ПЕШИЋ, Димитрије МАШАНОВИЋ: ДИСКУСИЈА
 31. Миомир ДАШИЋ: ЗАВРШНА РИЈЕЧ