Vrijeme i progres

Crna Gora na razmeđu milenijuma

Time and Progress
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Montenegro on the Boundary of Millenium
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Univerzitet Crne Gore
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
17–18. 6. 2002.
Broj knjige u ediciji:
63
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
446
ISBN:
86-7215-141-0
COBISS.CG-ID:
58006096
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/l3wz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Лековић: УВОДНА РИЈЕЧ
 2. Милинко Шарановић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 3. Драгутин Лековић: ДИЈАЛЕКТИКА ВРЕМЕНА И ПРОГРЕСА
 4. Слободан Вукићевић: ЦРНА ГОРА НА ПРЕЛАЗУ МИЛЕНИЈУМА У ВИЗУРИ ЕСЕНЦИЈАЛНЕ И ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ ДЕТЕРМИНИРАНОСТИ
 5. Момир Ђуровић: ЗНАЧЕЊЕ НАУКЕ И ЦРНА ГОРА У ТРАНЗИЦИЈИ
 6. Ристо Килибарда: ДЕМОКРАТИЈА И ПРОГРЕС
 7. Милева Филиповић: ЦРНА ГОРА ИЗМЕЂУ ПРЕТИЦАЊА И ЗАОСТАЈАЊА
 8. Младен Лазић: АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У СРБИЈИ
 9. Марко Секуловић: ТРАНЗИЦИЈА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА И ЕКОНОМСКА НАУКА
 10. Милинко Шарановић: ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЦРНЕ ГОРЕ
 11. Сретен Вујовић: УРБАНЕ ПРОМЈЕНЕ И ТРАНЗИЦИЈА
 12. Раде Ратковић: СТРАТЕШКА ПОЗИЦИЈА ТУРИЗМА ЦРНЕ ГОРЕ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА
 13. Милорад Симуновић: ЦРНА ГОРА И ЊЕНА ТЕМПОРАЛНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ДРУГОГ И НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА
 14. Новак Јауковић: НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
 15. Милан Вукчевић: ПРИНЦИПИ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОГРЕСА
 16. Влајко Брајић: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПРОГРЕС У ОБЛАСТИ РАДА И ЊЕГОВО ДЕЈСТВО У ВРЕМЕНУ
 17. Милица Пејановић: ИНФО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 18. Милан Поповић: ВРИЈЕМЕ И ПРОГРЕС – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 19. Богомир Димитријевић: ГЕНСКИ ЧИП – ДНК МАТРИЦА НА СИЛИЦИЈУМУ
 20. Љубиша Тописировић, Милена Стевановић: МОЛЕКУЛАРНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ
 21. Срђан Ђуровић: ГЕНСКО ТЕРАПЕУТСКИ ПРИСТУПИ КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА
 22. Радоје Остојић, Весна Рубежић: ТЕОРИЈА ХАОСА
 23. Горан Баровић: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПРОГРЕС У КАРТОГРАФСКОМ ПРЕДСТАВЉАЊУ
 24. Слободан Томовић: ВРИЈЕМЕ
 25. Саво Лаушевић: ВРИЈЕМЕ И ИСТОРИЈА
 26. Борис Б. Брајовић: ОСМИ ДАН (ТЕОЛОШКЕ ОСНОВЕ ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА)
 27. Душан Крцуновић: МАРАН АТХА („Господ долази”) – прогрес и есхатологија
 28. Светлана Зечевић: СТАТИЧКА И ДИНАМИЧКА СТРУКТУРА ВРЕМЕНА
 29. Зоран Лакић: ВРИЈЕМЕ И ДИХОТОМНО БИЋЕ ИСТОРИЈЕ
 30. Жарко Ђуровић: СИГНАЛИЗАМ – УМЈЕТНОСТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОБА
 31. Милош Вукићевић: МОТИВИ ВРЕМЕНА У ЊЕГОШЕВОЈ ПОЕЗИЈИ
 32. Горан Радоњић: ЦИКЛИЧНО КРЕТАЊЕ ВРЕМЕНА КОД БОРХЕСА И КИША
 33. Томислав Жугић: ВРИЈЕМЕ И ЗЛОЧИН
 34. Стеван Никић: НАСИЉЕ И ПРОГРЕС
 35. Сребренка Виђен: НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА И ДЈЕЦОМ – ЗЛОЧИН НА РАЗМЕЂУ ДВА СТОЉЕЋА
 36. Славка Гвозденовић: ОБРАЗОВАЊЕ И ВРИЈЕМЕ
 37. Никола Мијановић: ОБРАЗОВАЊЕ НА ПОЧЕТКУ XXI ВИЈЕКА ИЗМЕЂУ ИНДИВИДУАЛНИХ И ДРУШТВЕНИХ ПОТРЕБА
 38. Срђан Вукадиновић: УНИВЕРЗАЛИЗАМ И ПРИПАДАЊЕ У МУЛТИКУЛТУРАЛНОМ ДРУШТВУ
 39. Слободан Вукићевић: ВРИЈЕМЕ И ПРОГРЕС У ЦРНОЈ ГОРИ – ДУГОРОЧНИ ПРОЈЕКАТ ЦАНУ И УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ