Dinasty Petrović Njegoš, III

Dinastija Petrović Njegoš, III
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
University of Montenegro
Release year:
Meeting type:
International Scientific Conference
Date held:
29. 10. – 01. 11. 2001.
Book number in Edition:
60
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
516
ISBN:
86-7215-127-5
COBISS.CG-ID:
4502800
Short link to the book:
http://canupub.me/et27
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Димитрије М. КАЛЕЗИЋ: ЕСХАТОЛОШКИ ОПТИМИЗАМ ЊЕГОШЕВ
 2. Светозар КОЉЕВИЋ: ПРОМЕНЉИВОСТ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ — КРИТИЧКИ НЕСПОРАЗУМИ И УМЕТНИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
 3. Радомир В. ИВАНОВИЋ: ЗНАЧАЈ ГЕНЕРАТИВНОГ МОДЕЛА У ЊЕГОШЕВОЈ МЕДИТАТИВНОЈ ПОЕЗИЈИ
 4. Душан ИВАНИЋ: ПРИЛОГ ИСТОРИЈСКОЈ ПОЕТИЦИ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА
 5. Татјана БЕЧАНОВИЋ: ПОЕТИКА ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА
 6. Бранко ПОПОВИЋ: ЂИЛАС О ЊЕГОШУ
 7. Бранимир ЧОВИЋ: О СТРУКТУРИ ЈЕДНЕ СЛИКЕ У ЊЕГОШЕВОМ „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ” И ПИТАЊА ЊЕНЕ РЕЦЕПЦИЈЕ У РУСКИМ ПРЕВОДИМА
 8. Милош ЂОРЂЕВИЋ: ЕПИСТОЛАРНА ПРОЗА ЊЕГОШЕВА
 9. Лидија ТОМИЋ: ЛИРСКО У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”
 10. Бошко МИЈАНОВИЋ: ПРОСТОР, ВРИЈЕМЕ, ВЈЕЧНОСТ И ПРАМАТЕРИЈА У ЛУЧИ МИКРОКОЗМА
 11. Александар МЛАДЕНОВИЋ: ЈЕДАН ПРИЛОГ ЗНАЧЕЊУ 2425. СТИХА У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”
 12. Бранислав ОСТОЈИЋ: ЊЕГОШЕВ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВ УДИО У СТВАРАЊУ ВУКОВА МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
 13. Драго ЋУПИЋ: ЊЕГОШЕВ ЈЕЗИК У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ У ОДНОСУ НА ВУКОВ ЈЕЗИК
 14. Радмило МАРОЈЕВИЋ: НОЋ СКУПЉА ВИЈЕКА И “ТАМНА МЈЕСТА” У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ
 15. Јоанис А. ПАПАДРИЈАНОС: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И ГРЧКА
 16. Богдан КОСАНОВИЋ: ЊЕГОШ И ПУШКИН
 17. Лариса РАЗДОБУДКО-ЧОВИЋ: КУЛТУРОЛОШКА ПОМЕРАЊА У КОЦЕПЦИЈИ ЖЕНСКИХ ЛИКОВА У ЊЕГОШЕВОМ „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ” КОД ПРЕВОЂЕЊА НА СРОДНИ СЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК
 18. Фридхилде КРАУЗЕ (Friedhilde KRAUSE): О СУСРЕТУ САКСОНСКОГ КРАЉА ФРИДРИХА АУГУСТА II СА ПЕТРОМ II ПЕТРОВИЋЕМ ЊЕГОШЕМ ПРОЛЕЋА 1838. У ЦРНОЈ ГОРИ
 19. Весна ВУКИЋЕВИЋ-ЈАНКОВИЋ: ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ КУЛТУРАМА У ЊЕГОШЕВОЈ ПУТОПИСНОЈ ПРЕПИСЦИ
 20. Слободан ВУКИЋЕВИЋ: ЊЕГОШЕВ “ПРВИ ДРУШТВЕНИ ПОРЕДАК” У ЦРНОЈ ГОРИ
 21. Влајко БРАЈИЋ: ЊЕГОШ У ДОБРУ И ЗЛУ
 22. Петар ВЛАХОВИЋ: НАРОДНИ ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”
 23. Божина М. ИВАНОВИЋ: ЊЕГОШЕВ КРАНИЈАЛНИ КАПАЦИТЕТ
 24. Живко ЂУРКОВИЋ: ЊЕГОШ У ТЕСТАМЕНТИМА
 25. Миро ВУКСАНОВИЋ: ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ О ЦРНОГОРСКИМ УСКОЦИМА
 26. Душан Ј. МАРТИНОВИЋ: ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ — ОСНИВАЧ ДРЖАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 27. Алојз УЈЕС: ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ПРВЕ ПРЕДСТАВЕ ЊЕГОШЕВОГ „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА” У РИСНУ 25. ФЕБРУАРА 1851. ГОДИНЕ.
 28. Бранка РАДОВИЋ: СУСРЕТИ ДВИЈУ УМЈЕТНОСТИ — КЊИЖЕВНОСТИ И МУЗИКЕ НА ДЈЕЛУ П. П. ЊЕГОША
 29. Саво ЛАУШЕВИЋ: О СПОСОБНОСТИ И НЕСПОСОБНОСТИ ДА СЕ ПРИМИ ЊЕГОШЕВСКО ИСКУСТВО
 30. Соња ТОМОВИЋ-ШУНДИЋ: ЛУЧА МИКРОКОЗМА
 31. Синиша ЈЕЛУШИЋ: ЊЕГОШЕВ ИСКАЗ О СМРТИ: ФИЛОЗОФСКО И ПОЕТИЧКО ЗНАЧЕЊЕ
 32. Бојка ЂУКАНОВИЋ: О ЕНГЛЕСКОМ ИНТЕРЕСОВАЊУ ЗА КЊИЖЕВНО ДЈЕЛО НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 33. Ненад ВУКОВИЋ: ЊЕГОШЕВО ДЈЕЛО КОД ПОЉАКА
 34. Божо ВУКОВИЋ: МЕДИЦИНСКИ ПОЈМОВИ У ЊЕГОШЕВОЈ ПОЕЗИЈИ
 35. Слободан НИКЧЕВИЋ: О ЊЕГОШЕВОЈ ПАТОГРАФИЈИ
 36. Ново ВУКОВИЋ: БЕСЈЕДА ПОВОДОМ 150-ГОДИШЊИЦЕ ЊЕГОШЕВЕ СМРТИ
 37. Миомир ДАШИЋ: НАУЧНИ СКУП ДИНАСТИЈА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ — ДОСТОЈАН УВАЖАВАЊА У КУЛТУРНОМ СВИЈЕТУ