Teorijska stanovišta o ulozi, funkcijama i odgovornosti država u uslovima globalizacije, osnovni principi i ključni pravci izgradnje države Crne Gore u narednim decenijama (jedna moguća vizija)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top